Permintaan untuk akses kepada dan pembetulan maklumat yang dikemukakan boleh ditujukan kepada kami di info@waktusolat.info

Privasi Anda
Laman web ini adalah untuk menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Jika anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu kami untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan

Maklumat yang dikumpul
Tiada data peribadi akan dikumpul semasa melayari laman web ini kecuali maklumat yang diberikan oleh anda melalui e-mel atau permohonan dalam talian.

Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke laman web lain?
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini. Laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi mereka sendiri yang berbeza daripada dasar dan pengguna dinasihatkan untuk membaca dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilawati.

Pindaan Dasar
Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini untuk laman web ini. Semasa menyemak imbas melalui laman web ini, anda akan diperhatikan dengan maklumat yang berkaitan dikumpul, cara bahawa maklumat yang digunakan bergantung kepada keadaan, dan bagaimana maklumat dikongsi dengan orang lain.

Scroll to Top